Over mezelf

Ik ben Ine Degrande en ben afgestudeerd in 2002 aan het toenmalige KHBO Brugge en heb ervaring opgedaan op een revalidatiedienst, intensieve zorgen en Labo.
In 2016 studeerde ik af als diabeteseducator.
In 2018 start ik met de opleiding wondzorgdeskundige.
Reeds 13 jaar ben ik werkzaam als thuisverpleegkundige en doe het nog steeds met hart en ziel. Ik ben ervan overtuigd dat thuisverpleging een roeping is, waar men zich ten volle inzet voor het welzijn en het comfort van de patiënt.
Jaarlijks streef ik ernaar om allerhande bijscholingen te volgen om up to date te blijven en een zo goed mogelijke zorg te kunnen aanbieden.

Ik sta 7 op 7 en 24 op 24 voor u klaar!

Visie

Thuisverpleging Ine is een praktijk werkzaam grondgebied Wervik, Geluwe, Menen en Komen. We zetten ons dagelijks in om verpleegkundige handelingen te verrichten om zo de levenskwaliteit van patiênten en hun gezinnen te verbeteren. Levenskwaliteit omvat zowel het lichamelijke alsook het mentale, sociale, spirituele en maatschappelijke aspect. Gezondheid is niet enkel de zorg maar ook de levenskwaliteit, daarom gaan wij geen enkele vraag of belemmering uit de weg. Iedere patiënt en zijn/haar gezin benaderen we met een blanco blad waarbij u als patiënt de zorg zelf uitschrijft. We hebben respect voor de eigen waarde van de patiënt en hoe deze gezondheid ervaart. Vanuit evidenced based practice hebben we oog voor de wensen en vragen van de patiënten en hun gezinnen. Als professionals verplichten we onszelf om ons continue bij te scholen zowel in binnen als buitenland, zo blijven we steeds up to date met de nieuwe evoluties om de zorgen te perfectioneren. We geloven in een structurele en procedurale aanpak naar de patiënten en hun gezinnen om zo de zorg laagdrempelig te houden. Kortom de vriend die langskomt wanneer het even moeilijk gaat. We werken steeds rond onze drie pijlers: zorgvrager, mantelzorgers en verpleegkundigen om een kwalitatieve zorg te kunnen bieden en deze zo kosteloos mogelijk te houden.

Missie

Als verpleegkundige gaan we in de komende jaren ons toespitsen op verschillende zorgen ook gespecialiseerde zorgen, binnen de verschillende domeinen. Dit niet enkel binnen de praktijk maar ook ten dienste van andere zorgverleners die niet over de specialisaties beschikken. Dit kan gaan van een zelfstandig verpleegkundige tot een eerstelijnsgezondheidscentrum of een rust en verzorgingstehuis. We creëren een nieuwe vorm waarbij de verpleegkundige één of meerdere domeinen van artsen, en andere zorgverstrekkers kan bijstaan. We geloven dat een verpleegkundige een belangrijke schakel wordt in het toekomstig landschap van de zorg. Samen met de zorgvrager en de mantelzorger.

Diensten

Diabeteseducator

Wanneer u diabetes type 2 hebt kan ik u begeleiden in de behandeling van diabetes. Ik help u om te gaan met diabetes en hoe u uw behandeling verder onder controle kan houden.

Als diabeteseducator kan ik voor u betekenen:

Extra begeleiding bij de behandeling van uw diabetes (bv. Wanneer insuline prikken niet meer zo goed lukt of u moeite hebt met het klaarzetten van uw medicatie) kan ik tot meerdere malen per dag bij u langskomen om alles aan te leren of u te ondersteunen in uw behandeling.

Wanneer u deel uitmaakt van het zorgtraject mag ik u aanleren hoe u het best omgaat met uw behandeling en help ik u uw resultaten te evalueren.

Hiervoor werken we nauw samen met uw huisarts, endocrinoloog en eventueel de diëtiste.

Praktisch:

dagelijks of wekelijks langskomen voor het toedienen van medicatie en/of inspuitingen

2 jaarlijks een bezoek brengen om de resultaten te evalueren en te bespreken

aanleren van inspuitingen met insuline (of andere medicatie) te prikken

aanleren om uw glucosegehalte in het bloed te meten (glycemie prikken)



Thuisverpleging

Na een eerste contact (via telefoon, email, sociale media…) kom ik bij u langs om te horen welke zorgen u nodig hebt. Aan de hand van een gesprek stellen we in overleg met u een zorgenplan op waar u zich goed bij voelt. Alle zorgen kunnen ten alle tijde aangepast worden.

Alle zorgen worden via het derde betalers systeem direct overgemaakt aan het ziekenfonds, waardoor u niets hoeft te betalen. Voor ons maakt het niets uit bij welk ziekenfonds u aangesloten bent, zolang u verzekert bent bij een ziekenfonds.

Hebt u nood aan andere diensten zoals een alarmsysteem, huishoudhulp, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen in huis? Ook hiervoor staan we u graag bij met advies, aarzel niet om ons hierover aan te spreken.

Wanneer u dit wenst werken we multidisciplinair samen met de andere hulpverleners waaronder de huisarts, kinésiste, podologe, pedicure, palliatief team... alsook met familie en andere thuiszorgdiensten zoals bv. Huishoudhulp.
Een greep uit onze taken:
Hulp bij het dagelijks toilet (wassen, aankleden, in en uit bed plaatsen)
toedienen van inspuitingen
medicatie klaarzetten
wondzorg (na operatie, brandwonden, ulcussen, doorligwonden,…)
verzorgen van stoma's, sonde's en blaassondage
lavementen
verzorgen van huidaandoeningen zoals psoriasis
oogdruppels toedienen na een operatie
aandoen van steunkousen, dauerbinden
afkoppelen van chemotherapie en verzorging van een port-a-cath of hickmann catheter
glycemie bepalen en toedienen van insuline
palliatieve zorgen

Contacteer me

Heb je vragen of wens je een afspraak, vul dan onderstaand formulier in.